Телефон

+38 097 132 96 07

Email

sculptor.center@gmail.com

Години роботи

Пн - Сб: 9:00 - 20:00

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією центру масажу та навчання «Скульптор» (надалі – “Центр”), що пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг із забезпечення фізичного комфорту та надання інформаційних освітніх послуг на нижчевикладених умовах.

1.2. Цей Договір є Договором публічної оферти (надалі – “Договір”) в розумінні статтей 633, 634 та 641 Цивільного кодексу України і може бути укладений між:

Фізичною особою підприємцем (надалі – “Продавець та/або Виконавець”) Вітер Русланою Юріївною, що діє на підставі державної реєстрації фізичною особою-підприємцем за №2 198 000 0000 033043 від 12.07.2019 року, за адресою реєстрації 43020, Волинська область, місто Луцьк, проспект Відродження 14А, з однієї сторони та

Фізичною особою (надалі – “Замовник”), що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями, в порядку, передбаченому цим Договором прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони, далі разом іменовані – “Сторони”,про наступне:

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Оферта — даний договір, що розміщено на веб-сайті http://www.sculptor.center у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Продавця для отримання, використання та/або ознайомлення з послугами масажу та навчально інформаційних курсів через веб-сайт Продавця та який регулює відносини між Замовником та Виконавцем в процесі надання послуг.

2.2. Акцепт — повна, безумовна та беззастережна згода Замовника з усіма положеннями цього Договору на визначених Договором умовах без застережень та винятків.

2.3. Продавець та/або Виконавець – фізична особа-підприємець Вітер Руслана Юріївна, що діє на підставі державної реєстрації фізичною особою-підприємцем за №2 198 000 0000 033043 від 12.07.2019 року, що є власницею Центру масажу та навчання “Скульптор”.

2.4. Замовник — будь-яка фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти в порядку, передбаченому цим Договором та/або особа, яка проходить відповідний Курс, але Акцепт Оферти в її інтересах здійснила інша особа.

2.5. Веб-сайт – сукупність веб-сторінок в мережі Інтернет за адресою http://www.sculptor.center є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та види надання Послуг із забезпечення фізичного комфорту.

2.6. Центр масажу та навчання – центр “Скульптор”, приміщення, в якому Виконавцем надаються Послуги та інформаційні Курси, та який знаходиться за фактичною адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі 21А, 2 поверх.

2.7. Послуги із забезпечення фізичного комфорту/ Послуги – це послуги, які передбачає діяльність Виконавця з метою покращення фізичного стану та оздоровлення осіб.

2.8. Подарунковий сертифікат – матеріальний носій, виготовлений у паперовій або пластиковій формі з індивідуальним порядковим номером, зазначеною сумою та/або послугою/переліком послуг, що підтверджує право Замовника на отримання Послуг згідно пепередьо здійсненої оплати. Термін дії подарункового сертифікату 90 днів з моменту придбання.

2.9. Прайс лист – письмова пропозиція Продавця з переліком послуг, встановлених на них цін та тривалості, розміщена на веб-сайті Виконавця та на рецепції Центру.

2.10. Курс – це серія з навчально практичних занять, що містить Програму Курсу та полягає у забезпеченні Замовника інформаційним матеріалом, виражений у формі лекцій, практичних відпрацювань, майстер-класів, семінарів, тренінгів, спрямованих на передачу Замовнику інформації по заданій темі.

2.11. Програма Курсу – детальні умови та зміст надання конкретної Послуги, що передбачають наступне:

  • Назва, предмет і зміст Курсу;
  • Графік занять та тривалість Курсу;
  • Програма навчання теоретичної та практичної частини Курсу;
  • Організація роботи, перелік інструментів, методичних, мультимедійних та витратних матеріалів, якими забезпечує Виконавець;
  • Ознайомлення та укладання Договору про Замовлення Курсу;
  • Вартість Курсу, умови та порядок оплати;
  • Перелік інструментів, аксесуарів та витратних матеріалів, які повинен забезпечити Замовник себе самостійно за власний рахунок та мати при собі під час проходження Курсу.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник відповідно власним потребам обирає на Веб-сайті Виконавця напрямок, а саме необхідну послугу або Курс, ознайомлюється з детальним описом, вартістю, з Програмою Курсу та умовами оплати.

3.2. Виконавесць в порядку та на умовах визначеним цим Договором бере на себе зобов’язання надати Замовнику Послуги із забезпечення фізичного комфорту, передбачені Прайс листом Послуг Виконавця, відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг згідно Договору.

3.3. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги в сфері оздоровлення та краси, а саме організацію проходження Замовником Курсу/Курсів, відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг згідно Договору.

3.4. Виконавець зобов’язується надати послугу Покупцю на основі Подарункового сертифікату, що придбаний у Продавця, у відповідності до оформленого та підтвердженого Замовлення Покупцем у терміни дії Подарункового сертифікату, що складає 90 днів. Після закінчення терміну дії Подарунковий сертифікат втрачає свою дійсність, а Замовник – втрачає право на використання Подарункового сертифікату.

3.5. Послуги із забезпечення фізичного комфорту надаються відповідно до норм і стандартів у сфері охорони здоров’я та згідно Протоколу проведення процедури.

3.6. Виконавець не має права розголошувати третім особам особисту інформацію та інформацію про стан здоров’я (група крові, резус-фактор, дані про перенесені хвороби, операції, відомості про хронічні захворювання та ін.) Замовника, яка стала відома Виконавцеві у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.7. Всі Послуги та Курси проводяться в Центрі за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі21А.

3.8. Повний перелік Послуг та Курсів розміщений на офіційному веб-сайті Продавця http://www.sculptor.center у відповідних підкатегоріях.

3.9. Виконавець та Замовник підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.10. Перелік та обсяг Послуг, вартість, тривалість та умови надання періодично підлягатиме перегляду в односторонньому порядку Продавцем без додаткових погоджень із Замовником.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

4.2. Надання Послуг Замовнику починається з моменту підписання Договору і може бути припинене лише на умовах, що передбачені даним Документом.

4.3. До початку надання Послуг Виконавець повідомляє Замовника перелік, склад та вартість послуг, що надаються Виконавцем, та в усній формі погоджує з Замовником перелік та вартість всіх послуг, які Замовник бажає отримати.

4.4. Послуги з фізичного відновлення надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та за фактичним місцем розташування Центру. Дату та час надання послуг Виконавця може бути змінено з ініціативи Замовника до настання терміну надання такої послуги.

4.5. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання послуг погоджується між Сторонами в усній формі.

4.6. Курси надаються у формі інформаційних лекцій та практичних занять, майстер-класів, практичних семінарів, тренінгів, комплексу консультаційних послуг, відповідно до програми навчання і розкладу (графіку), розроблених Виконавцем і містяться в Програмі Курсу, яка розміщена на Веб-сайті Виконавця.

4.7. Послуги вважаються наданими з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми навчання, передбаченої у відповідній Програмі Курсу, також після повної проведеної процедури, яка відповідає нормам передбаченим цим Договором та Прайс листом.

4.8. Виконавець не несе відповідальності за факт не відвідування Замовником відповідного Курсу та наслідки пов’язані з цим.

4.9. Дана Оферта вважається акцептованою з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.10. Якщо Виконавець не отримав від Замовника аргументованих претензій у письмовій формі стосовно неякісного надання послуг протягом 14 днів з дати надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

4.11 За результатами проходження кожного Курсу Сторони підписують Акт приймання-передачі наданих послуг. У разі не підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих послуг протягом 3 (трьох) днів з кінцевої дати закінчення Курсу, згідно Програми Курсу та ненадання останнім Виконавцю обгрунтованої письмової відмови від його підписання в той же строк, такий Акт приймання-передачі наданих послуг вважається підписаним Замовником, а послуги такими, що прийняті останнім без зауважень.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціни на послуги фізичного комфорту, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою або із застосуванням платіжних карток POS терміналу за фактичним місцем розташування Центру.

5.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Веб-сайті Виконавця. Виконавець проводить Курси за умов передплати 50% на початку Курсу – іншу частину 50% в середині Курсу, або 100% передплата перед початком проведення Курсу. Замовник здійснює оплату обраного Курсу по перерахунку, в готівкові або безготівкові формі згідно Договору за фактичним місцем розташування, після укладання Договору між Сторонами.

6. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ.

6.1. Надати інформацію про себе Виконавцю до підписання Оферти.
6.2. Отримувати від Замовника в повному обсязі інформацію для надання послуг за цим Договором.
6.3. Надавати Замовнику послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.4. Використовувати обладнання згідно його призначення, дотримуватися правил. протоколу та умов надання послуг.
6.5. Завчасно інформувати Замовника стосовно внесення змін в персональні дані, умови надання послуг та виникнення незапланованих (форс-мажорних) обставин.
6.6. Змінювати порядок надання Послуг та їх вартість, план Програми Курсу , опублікувавши зміни на Веб-сайті Виконавця.
6.7. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України за попереднім усним погодженням між Сторонами.
6.8. Залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
6.9. Відмовитись від надання послуг без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій якщо інформація про стан здоров’я Замовника, отримана Виконавцем, містить будь-які протипоказання щодо отримання Замовником Послуг з фізичного комфорту. Відмовитись від надання Послуг в разі порушення Замовником умов цього Договору.
6.10. Вести та зберігати документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА.

7.1. Отримувати Послуги належної якості, в розмірах і терміни від Виконавця, прописаних в пунктах даного Документу.

7.2. Отримувати достовірну та повну інформацію стосовно виконання Послуги, що надаються Виконавцем, звертатися з питаннями, пов’язаними з наданням Послуги.

7.3. Замовник має право вимагати від Виконавця дотримання умов Оферти.

7.4. Замовник зобов’язується вказувати достовірну, точну і повну інформацію про себе при реєстрації чи оформленні заявки на надання послуги. В разі недостовірно наданої інформації Виконавець не несе відповідальність за неможливість надання зазначеної послуги.

7.5. Замовик має право на таємницю про стан свого здоров’я, а також про відомості, одержані в рамках виконання цього Договору. 6.2. Замовник зобов’язується неухильно дотримуватись рекомендацій Виконавць т за необхідності надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Замовника та іншу інформацію передбачену Офертою.

7.6. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за Послугу в розмірах і терміни, зазначені в Договорі.

7.7. Замовник, який знаходиться в Центрі, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до Виконавця та його відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.

7.8. Замовнику не має права принижувати честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших замовників, запрошених осіб або викладачів/лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

7.9. Замовникам, які з’явилися на запис у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, Виконавець має право відмовити у наданні Послуг.

7.10. Замовнику категорично забороняється приносити з собою вибухонебезпечні засоби, холодну та вогнепальну зброю, що загрожує здоров’ю та життю Сторонам та третім особам.

7.11. Замовник має право отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст даного Договору та будь- якої з його умов.

7.12. Замовник підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені чинним законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

8.2. Виконавець не несе відповідальність за показники результативності застосування Замовником, отриманих в результаті проходження ним Послуг, Курсу/Курсів, знань, навичок та умінь. Відповідальність за використання цих знань, навичок та умінь, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань, навичок та умінь, цілком і повністю лежить на Замовнику.

8.3. У разі завдання Замовником шкоди шляхом знищення або пошкодження з його вини матеріальних цінностей, що належать іншим замовникам, запрошеним особам, викладачам/лекторам, Виконавцю, власникам або користувачам приміщення, в якому проводиться Послуга та/або Курс, Замовник відшкодовує вартість таких матеріальних цінностей, у розмірі не нижчому їх ринкової вартості.

8.4. Одразу після вчинення Замовником дій, які призвели до знищення або пошкодження матеріальних цінностей Сторонами укладається відповідний акт, в якому фіксується відповідний факт та який підписується Замовником та уповноваженою особою Виконавця (викладачем, лектором тощо). У разі відмови Замовника від підписання такого акту, даний акт підписується уповноваженою особою Виконавця та двома особами, які стали свідками вчинення дій Замовника, що завдали шкоду та/або факту відмови Замовника від підписання акту. Такий акт є підставою для стягнення Виконавцем з Замовника завданої шкоди.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за унеможливлення отримання послуги у повному обсязі через особливості стану здоров’я Замовника, яка виявилася у ході отримання послуги.

8.6. У разі відмови Замовника від проходження Курсу або пропуску занять Курсу останнім без поважних причин грошові кошти сплачені останнім, Виконавцем не повертаються. При цьому, жодні вимоги до Виконавця з приводу зобов’язання повернення таких коштів є завідомо необгрунтованими.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. . Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. Під обставинами непереборної сили розуміються аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність. Сторін, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

9.2. У разі якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше двох місяців, будь-яка зі сторін має право відмовитися від виконання цього Договору в односторонньому порядку, повідомивши іншу сторону про це не пізніше десяти календарних днів до дати відмовлення.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей за даним Договором, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.

11.2. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

11.3. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

11.4. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов’язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.

11.5. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами. 8

11.6. Моментом укладення цього Договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до Договору на надання Послуг фізичного комфорту, Курсів шляхом проведення Замовником оплати послуг Виконавця. Оплата грошових коштів є Акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати.

Реквізити Виконавця:

ФОП Вітер Руслана Юріївна
АТ КБ “ПриватБанк”
РНОКПП отримувача – 3330000549
МФО банку – 305299
Рахунок отримувача – 26008010805654
IBAN – UA693052990000026008010805654
Призначення платежу – оплата Послуги/Курсу, ПІБ

[instagram-feed]